PhDr. Markéta Blažejová
Česky
Jaké mám k výuce jazyků profesní předpoklady ?
Těším se na spolupráci s Vámi!
Markéta Blažejová:
Obohacení vlastní slovní zásoby a její cílené používání při výuce
Schopnost nacházet větší počet  ekvivalentů v cílovém jazyce a vysvětlit významové nuance mezi nimi
Schopnost strukturovaného myšlení o jazyce a předávat toto studentům
Jaký je můj základní přístup k výuce ?
Na co se při tom soustředím ?
Dostává klient zpětnou vazbu po zvládnutí určitých celků ?
Přeje-li si to klient, vytvářím pro jeho zpětnou vazbu o jeho pokroku v osvojování jazyka vždy po určitém období
testy z probrané látky. Je možné jej připravovat cíleně pro určitou zkoušku (praxe v Goethe-Institutu aj.).
Jak dlouho trvají jednotlivá sezení ?
Výuka probíhá jednou či dvakrát týdně, v lekcích po jedné, dvou či třech výukových hodinách (jedna výuková.
hodina = 45 či 60 min.). Ceny jsou smluvní.
Výuka němčiny / angličtiny / češtiny pro cizince
V úvodní fázi práce s klientem jej mohu seznámit s nejnovějšími poznatky techniky učení se cizím jazykům
efektivních při jeho samostatném studiu (neurofyziologie, psychologie apod.).
blazejova.m@seznam.cz, www.blazejova.net, Tel. +420 776 28 00 88
Vystudovaný obor  němčina - ruština, učitelský směr, na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na
katedře germanistiky  v r.1982 rigorózní zkouška.
Zkouška z angličtiny na British Council "Proficiency in English" (v r. 1995 nejvyšší stupeň obtížnosti);  tzv. 2.
státní zkouška na Státní jazykové škole v Praze
Bohaté zkušenosti s výukou jazyků na různých školách a institucích či ve firmách (nezřídka klientů ve
vedoucích pozicích)
Absolvování řady kurzů, seminářů (především v zahraničí) a konferencí pro učitele jazyků
Výuka v kurzech pro učitele jazyků
Dlouholetá účast na kurzech osobního rozvoje, psychologie aj. - možnost pochopení momentálních i
celkových potřeb klienta aj.
Práce na velkých jazykových slovnících - cenné zkušenosti pro zefektivnění výuky, např.:
Cílem je pro mě na jedné straně vytvoření co nejpříjemnější atmosféry, zároveň ale i co nejefektivnější využití
času pro zvýšení jazykové kompetence klienta.
Na základě obecného přání klienta a mých
nabídek/inspirací se společně snažíme o co
nejjasnější stanovení cílů naší výuky a jeho
jazykového vzdělávání  vůbec. Nastiňuju 
možnosti pro volbu základní učebnice/učebnic
(není však nutné), které ho mohou podle mého
názoru k jeho cíli nejlépe dovést. Vždy
používám i různé doprovodné materiály (firemní
texty, časopisecké a novinové články,
materiály z internetu, zvukové záznamy na
různých médiích, …). Velmi ráda  vycházím z
konverzace a flexibilně vysvětluji a procvičuji s
klientem jevy, na které jsme narazili.
Na podporu klienta při jeho zdokonalování se v mluveném projevu.
Mým cílem je učinit výuku pestrou, tedy v rozumné míře střídat různé činnosti.
Důraz kladu na rozvíjení klientovy schopnosti zvládat jazykově správně základní profesní situace, např.
telefonování, dialogy při schůzích a jednáních různého typu, psaní emailů a  obchodních dopisů apod.
Významné místo má nácvik co nejširší zásoby frazeologie pro dané oblasti..
Přeje-li si to klient, probíráme i mnoho dalších obecných či osobních témat, která jej zajímají.
 
Doklady o mé kvalifikaci naleznete na stránce Kontakt  zde
Každopádně se vždy snažím o rozšiřování a následné procvičování slovní zásoby (často několikrát), použité
při mém dialogu s klientem. Vytvářím k tomu pravidelně aktuální ústní i psaná cvičení v co nejširší škále
typů.
.