PhDr. Markéta Blažejová
Česky
Těším se na spolupráci s Vámi!
Markéta Blažejová:
Nabízím nakladatelstvím k vydání své následující učebnice němčiny:
Tvorba učebnic
Německé anekdoty - Cvičebnice německé gramatiky (pracovní název) - v rukopise, hotovo zhruba ze dvou třetin
Německá frazeologie - cvičebnice pro středně a více pokročilé (v rukopise, hotovo zhruba ze ze dvou třetin).
Učebnice němčiny pro průvodce cestovního ruchu.
blazejova.m@seznam.cz, www.blazejova.net, Tel. +420 776 28 00 88
Německé anekdoty - úvod
Německé anekdoty - vzor - infinitiv s zu
Německé anekdoty - seznam gramatických jevů
Cvičebnice frazeologie