PhDr. Markéta Blažejová
Česky
Zhruba od roku 1991 jsem se dvacet let věnovala lexikografické činnosti - tvorbě  dvou velkých německo-českých a česko-německých slovníků. V devadesátých letech  částečně  v rámci doktorandského studia na Ústavu germánských studií na FF UK v  Praze.
Tvorbou slovníků jsem chtěla přispět svým skromným dílem k upevňování dalších  možností komunikace, vzájemného poznávání a rozvíjení přátelských vztahů mezi česky  a německy mluvícím etnikem. První z uvedených slovníků obdržel ocenění Slovník roku 2009, druhý čeká na svého nakladatele.
 
Tvorba slovníků
Německo - český slovník frazeologizmů a ustálených spojení
Německo - český slovník a česko - německý slovník výtvarného umění a zeměpisných  názvů
Markéta Blažejová:
blazejova.m@seznam.cz, www.blazejova.net, Tel. +420 776 28 00 88