PhDr. Markéta Blažejová
Česky
Těším se, až Vám budu moci zprostředkovat místa, která mám sama ráda.
Markéta Blažejová:
Profesní předpoklady
Pro koho ?
Průvodcovské služby poskytuji  většinou menším  skupinám, dvojicím či jednotlivcům - těm, kteří touží poznat
Prahu a další destinace více do hloubky a z více stran, než umožňují běžné akce cestovního ruchu pro větší
skupiny. Pro ty, kteří umějí ocenit nevtíravou osobní péči - průvodcovské služby „šité na tělo“ zákazníkovi.
Provádím v češtině, němčině, angličtině, event. ruštině.
Proč zrovna Praha ?
Praha je pro mě nádherné město, ve kterém jsem se narodila a ve kterém
stále bydlím, s naprosto unikátním geniem loci. Tvoří „srdce“ Čech, v
určitém pohledu i srdce Evropy - je důstojným reprezentantem historicko-
kulturního vývoje celé ČR.
V čem jsou mé procházky jiné ?
Témata procházek po Praze
II. Destinace mimo Prahu
Poskytuji  průvodcovské služby  po celé České republice a německy mluvících zemích, v případě zájmu klientů
kombinujeme poznávání památek a pěší turistiku.  Samozřejmostí jsou památky pod ochranou UNESCA (Kutná
Hora, Telč, Český Krumlov, …).
Tématické výlety podle zájmu klienta, například :
 
Provázení Prahou ušité na míru  -  leták v PDF zde
Průvodcování po Praze, České republice
a německy mluvících zemích
Zkouška pro průvodce cestovního ruchu, specializace angličtina, němčina, ruština (Vládní výbor pro cestovní
ruch ČSR)
Zkouška pro průvodce cestovního ruchu (Agentura Tyrkys - VŠO)
Zkouška pro průvodce Prahou,  specializace angličtina, němčina, ruština (Pražská informační služba)
Na Ústavu dějin umění FF UK v Praze a Kolíně nad Rýnem absolvování  řady cyklů přednášek a seminářů
Výtvarným uměním včetně architektury se zabývám dlouhodobě, m.j. pro účely svého N-Č slovníku výtvarného
umění a pro oborové překlady.
V devadesátých letech vedení nástavbových kurzů pro průvodce v němčině (Pražská informační služba) či kurzů
pro zájemce o výtvarné umění (Jazyková škola AKCENT).
Do r. 2007 výuka NJ a AJ na Vysoké škole obchodní, o.p.s., obor Cestovní ruch (např. předmět Němčina pro
průvodce po kulturních památkách)
Pěší turistika a cesty za poznáním jsou mi už dlouho velkou radostí.
Individuální péče o klienta; témata procházek, jejich kombinace a časové rozložení podle jeho přání.
Možnost individuálně zvoleného poměru času tráveného s architekturou a výtvarným uměním a na druhé straně v
občerstvujícím tichu přírodních rezervací či parků Prahy a jejího okolí.
Možnost poznání rovněž památek a prohlídkových tras méně známých, ale neméně krásných, s atraktivními výhledy
Možnost volby běžně nenabízené denní doby procházek (např. brzo ráno, hledá-li klient větší klid pro procházku).
Respektování klientovy občasné potřeby vnímat krásnu místa chvíli v tichu.
Možnost spojení procházek  Prahou s uvolněnou výukou či jen konverzací v cizím jazyce (čeština pro cizince, AJ,
NJ).
Možnost vytvoření programu specielně pro starší věkové skupiny či postižené (např. osoby upoutané na vozík s
doprovodem).
Možnost konzultace před klientovou samostatnou prohlídkou Prahy:   úvod k historii umění  Prahy a ČR či
německy mluvících zemí , návrhy tras a cílů procházek , event. kombinace konzultací a procházek s doprovodem; 
seznámení s tradiční českou kuchyní a jejímí nejznámějšími recepty aj.
 
Snaha o dodržování zásad „ohleduplného" cestovního ruchu (soft tourism, sanfter Tourismus), např. příliš
hlasitým výkladem nerušit ostatní návštěvníky.
Dějiny umění Prahy - architektura historická i moderní, další obory výtvarného umění. Možnost zaměření na
určitá slohová období, např.: Praha gotická / barokní / secesní / …
Praha očima Němců a Rakušanů / Slováků / Poláků / Rusů / Američanů / Britů / Italů / Francouzů / Španělů /
Jihoslovanů / Ukrajinců / Nizozemců / Belgičanů / … (t.j. po stopách Vašich významných krajanů v Praze)
Památná místa na události a osobnosti reformace
Po stopách osobností pražské německé literatury
Dějiny medicíny v Praze (místa působení slavných lékařů, vývoj lékařské fakulty v rámci Karlovy univerzity,
nejstarší pražské lékarny,  špitály a nemocnice, místa pěstování léčivých bylin, morové sloupy)
Přírodní krásy v Praze a okolí
Bývalé židovské město v Praze
Praha hudební (minulost i současnost)
Pražské superlativy
Stavby, umělecká díla a osobnosti spojené s dějinami Karlovy univerzity
Praha magická (po stopách astrologů,  svobodných zednářů, rosekruciánů, mystiků, geomantů, energetických
citlivců apod.; silová místa Prahy)
sídla Rožmberků v jižních Čechách
vrcholná díla českých barokních sochařů mimo Prahu
významná historická centra židovské kultury a židovské hřbitovy  mimo Prahu
slavná hornická města Čech a Moravy
Moravský kras (propast Macocha s jízdou na člunu po Punkvě, …)
dílo jihočeských rybníkářů (unikátní procházka po několika téměř navazujících hrázích rybníků se staletými duby)
po stopách význačných Němců v Čechách
královská města, královské hrady v Čechách
památky českého unikátu - barokní gotiky
Pernštejni v českých zemích
skalní města a hrady Českého ráje
cisterciácké kláštery v českých zemích
výlet „Bamberk, Norimberk a Praha ve vzájemných vztazích v historii a architektuře“ a mnohé jiné
blazejova.m@seznam.cz, www.blazejova.net, Tel. +420 776 28 00 88
Doklady o mé kvalifikaci naleznete na stránce kontaktů zde