PhDr. Markéta Blažejová
Česky
Dobrý den, vítám Vás srdečně na svých webových stránkách!
Jazyky jsem vystudovala na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (rigorózní zkouška v r. 1982).
Absolvovala jsem řadu studijních pobytů v zahraničí.
Mám více než 30 let praxe v různých oborech spojených s jazyky: výukou němčiny, angličtiny,
průvodcováním, tlumočením aj.
Učila jsem či učím na různých typech škol, např.:
Zhruba od r. 1991 do r. 2010 jsem pracovala na dvou velkých německo-českých slovnících:
Poskytuji průvodcovské služby šité na míru zákazníkovi (v NJ, AJ, ČJ) po Praze, České republice
a německy mluvících zemích, buď zaměřené všeobecně nebo tématicky, např.:
Provázení Prahou ušité na míru - leták v PDF zde
Těším se na spolupráci s Vámi!
Markéta Blažejová:
Profesionální jazykové služby
Němčina  -  Angličtina  -  Čeština pro cizince
Podrobněji o slovnících zde , podrobněji o občanském sdružení Lexikograf na webu: www.lexikograph.cz zde
Vedla jsem mezinárodní tým autorů Německo-českého slovníku frazeologismů a ustálených spojení.
První vydání vyšlo v r. 2009 v nakladatelství C.H.Beck. Tento slovník získal v soutěži vyhlašované
Jednotou tlumočníků a překladatelů za r. 2009 první místo jako Slovník roku a též získal Cenu poroty.
Studijní pobyty na zahraničních katedrách dějin umění či architektury a četné konzultace s tuzemskými a
německými historiky umění i výtvarnými umělci mi velmi pomohly při práci na Německo-českém a
česko-německém slovníku výtvarného umění. Slovník s 58 000 hesly (v N-Č části) je z autorské strany
připraven k vydání a čeká na svého nakladatele.
Tvorbou slovníků chci m.j. přispět k porozumění mezi česky a německy mluvícími etniky na různých
úrovních. S tímto cílem jsme se spoluautory frazeologického slovníku založili občanské sdružení
Lexikograf, o.s., www.lexikograph.cz
blazejova.m@seznam.cz, www.blazejova.net, Tel. +420 776 28 00 88
Vysoké škole ekonomické (RJ)
Vysoké škole obchodní (AJ a NJ pro cestovní ruch)
Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT (AJ, NJ)
1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy (ČJ pro cizince, AJ)
učím jazyky také v obchodních společnostech a různých institucích
Praha gotická / barokní / kubistická / ...
Významná místa v dějinách lékařství v Praze
Německá literatura v Praze
Bamberk a Praha - souvislosti v historii a architektuře
Praha Vašima očima (např. Slováků / Němců / Poláků / Rusů / Američanů / Britů / Italů /…)
a četné další
Doklady o mé kvalifikaci naleznete na stránce kontaktů zde
.